Met de vzw Vriendinnen van Zambia werken we structureel samen met enkele partners. We stellen ze graag aan jullie voor.

Gemeente Beveren

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, of kortweg GROS, wil een inspirator zijn van een gemeentelijk Noord-Zuid-beleid in Beveren. Jaarlijks ontvangen we een steun als vereniging en financiert de gemeente Beveren mee enkele projecten.

Meer info: http://www.beveren.be

Stichting Wilde Ganzen

De Nederlandse Stichting Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders en Vlamingen. Zij steunen de Vriendinnen van Zambia met advies, expertise en netwerk. In 2021 financieren voor 1/3de mee het project Irrigatiesysteem voor boerderij tbv fianciering dagopvang kinderen Tetekela. Wilde Ganzen focust, net als wij, op zelfredzaamheid en een structurele verbetering van de situatie van onze partners in Zambia. De stichting leeft voornamelijk van bijdragen van particulieren. Dit kan steeds via: NL53 INGB 00 000 40 000.

Meer info: www.wildeganzen.nl

4de pijlersteunpunt

Het 4de pijlersteunpunt is een tak van 11.11.11. waarbij burgerinitiatieven voor Ontwikkelingssamenwerking worden gesteund. Bij dit steunpunt kunnen wij steeds terecht voor advies en krijgen we heel wat tips voor onze werking van de vzw.

Meer info: www.4depijler.be